Light Challenge editie 2021

De opdracht

Het thema van de nieuwe editie is Glowing Nature.

De opdracht krijgt de volgende omschrijving: Ontwerp een lichtbeleving voor de leefruimte van de toekomst. Gebruik bij het creëren daarvan zoveel mogelijk energieopwekking op microniveau uit de natuur.

De ontwerpen dienen gebaseerd te zijn op de pijlers: duurzaamheid, klimaat, gezondheid, groen, energie, innovatie en hergebruik van materialen. Op het combineren van vergroenen, verlichten en innoveren. De ontwerpen dienen bovendien aan te sluiten op de Almere principles én de thema’s van de Floriade 2022.

De deelnemers mogen daarbij nieuwe denkbeelden en omgangsvormen inbrengen die in de huidige of toekomstige wereld als ‘gewoon’ worden ervaren.

Belangrijke randvoorwaarden zijn: 

  • Het ontwerp vraagt om een integrale, multidisciplinaire aanpak; 
  • Het ontwerp moet commercieel inzetbaar zijn; 
  • Het ontwerp (prototype) moet minimaal een half jaar buiten kunnen staan; 
  • De opdracht richt zich op toepassingen op microniveau.

 Meer informatie

De teams

 Zodra de eerste teams bekend zijn worden ze op de website getoond.

Terug naar boven