Buitengewoon adviseurs

Buitengewoon beheer openbare ruimte

Buitengewoon is een adviesbureau met passie voor de publieke ruimte. Buitengewoon staat voor een praktische aanpak met korte heldere lijnen. Dit is in de publieke ruimte erg belangrijk om succesvol om te kunnen gaan met de verschillende belangen.

Buitengewoon is bij uitstek in staat om in samenwerking met u een duurzame leefomgeving te realiseren, een publieke ruimte waarin mensen zich prettig voelen, een aantrekkelijke ruimte die beleving en emotie oproept. Mensen komen er graag en uit onderzoek blijkt dit een positieve impact heeft op gedrag.

Oscar Mulder en Charlotte van der Hulst, beide ervaren ingenieur, zijn uitstekend in staat u inzicht te geven en te ondersteunen bij beheervraagstukken en beleidsplannen. Met onze ervaring en kijk op de inrichting kunnen wij u daarin adviseren en ondersteunen.

Less is more 

Less is More is ons motto. Verhoog de ruimtelijke kwaliteit en verminder de onderhoudsinspanning. Kom tot een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte. Beheer is het nieuwe ontwerpen en is de stuwende kracht voor beleving en het realiseren van klimaatopgaven. Door het toevoegen van waarde aan de buitenruimte kunnen sterke verbeteringen in ons leefklimaat worden bereikt.

Less is more staat voor het gebruik maken van de ruimte die er is en daar waar ruimte is kwaliteit creëren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor één stevige boom in plaats van tien iele bomen. De bestendigheid en kwaliteit van het groen zorgen er voor dat bewoners zich verankeren in een wijk: zij herinneren zich nog die eerste zoen bij die boom of daar bij dat muurtje waar ze altijd gingen knikkeren. Een grote boom brengt levendigheid, binding en samenhang in de leefomgeving.

Dit voorbeeld is te vertalen naar alle facetten van de openbare ruimte. Niet de hoeveelheid maar de kwaliteit bepaalt de beleving van de woonomgeving en de beheerkosten hiervan. De visie van Buitengewoon sluit daar naadloos bij aan!

Samen met en voor onze opdrachtgevers

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij uw beheerafdeling, beleidsafdeling of buitendienst, succesvolle bewonersparticipatie en klimaatadaptieve oplossingen. Vanuit de praktijk met onze ruime kennis en ervaring. We doen dit samen met en voor onze opdrachtgevers.

« Naar het overzicht

Terug naar boven