Historie

In 2005 heeft de gemeenteraad van Heerenveen ingestemd met de nieuwe beleidskaders ten aanzien van verlichting van openbare ruimte. Dit heeft geleid dat in 2008 het Lichtbeleidsplan 2008-2011 is vastgesteld. Centraal in het beleid stond de vraag welke functies het verlichten van de openbare ruimte dient te vervullen. Deze vraag impliceert ook de vraag of er (betere) alternatieven zijn om bepaalde functies te vervullen? Daarnaast is het uitgangspunt van dat beleid dat er bewuster verlicht moest worden. Met andere woorden Uit waar kan en alleen aan wanneer het moet.

Waarom hebben we lichtmasten nodig? Is het noodzakelijk om zoveel lichtpunten te hebben en waarom kunnen we de openbare ruimte niet optimaler (en samen met de gebruiker) verlichten en verduurzamen? Veel gemeenten zijn bezig om de openbare verlichting energiezuiniger te maken, hierbij worden veelal de gebaande paden bewandeld. 60 procent van de kosten voor openbare verlichting wordt uitgegeven aan de openbare verlichting in woonwijken. Hier valt veel (milieu-)winst te halen. 

Light Challenge 2015

Dit alles heeft in 2010 geleid tot het idee Light Challenge en de uitwerking van de eerste Challenge in 2011 (gemeenten Heerenveen, Groningen en Assen). Na het succes van de eerste editie is de Light Challenge in 2013, 2015 en 2018 opnieuw maar dan landelijk georganiseerd. Deelnemende gemeenten waren Harlingen, Leeuwarden, Smallingerland, Ameland, Groningen, Assen, Hardenberg, Almelo, Nijmegen, Venray, Bergen op Zoom, Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Almere. Maar ook vele bedrijven en onderwijsinstellingen hebben deelgenomen.

De gemeente Heerenveen heeft als initiatiefnemer van de ontwerpwedstrijd Light Challenge verandering gebracht in de wereld van openbare verlichting door anders te kijken/doen en samen te werken met onderwijs, ondernemers en overheid. Een initiatief dat nationale erkenning krijgt en gewaardeerd wordt. Daarnaast is het inmiddels een unieke samenwerking op gebied van verlichting, duurzaamheid, energie, groen, hergebruik van afval en innovatie.

Bekijk hier de terugblik van de vorige editie van de Light Challenge

Terug naar boven