Lightwell sluit zich aan als partner van de Light Challenge

Lightwell sluit zich aan als partner van de Light Challenge

Het aantal bedrijven dat zich heeft aangesloten bij de Light Challenge groeit nog steeds. Ook Lightwell heeft zich wederom aangesloten.

Lightwell is een in Lelystad producerende verlichtingsfabrikant met hoofdkantoor in Amsterdam. De armaturen van Lightwell zijn te vinden in gemeenten als Rotterdam, Almelo en Heerhugowaard. De armaturen zijn Zhaga-compliant ontworpen waarmee de product-modulariteit gewaarborgd is. In combinatie met de QR-code Service Tag maakt dit onderhoud ook in de toekomst eenvoudig, omdat in de Lightwell database precies wordt bijgehouden welke componenten in de armaturen zijn toegepast. Daarnaast zijn de armaturen circulair conform MKI-standaard berekend en kan door de lokale productie aan elke specifieke wens invulling worden gegeven. Denk daarbij aan een speciaal Smart Lighting systeem, Faunavriendelijke verlichting of een custom RAL.

Waarom partner?

Lightwell is partner geworden omdat het innovaties in verlichting altijd erg heeft gesteund en nog steeds daar elke dag mee bezig is. Het team van veelal TU Delft geschoolde ingenieurs werkt bijvoorbeeld aan de Smart City hub van de toekomst: www.cent-r.com. Dit ontwerp, ontwikkeld samen met Rotterdam,  is een goed voorbeeld van innovaties voor de publieke ruimte waarbij de focus ligt op duurzaamheid en toekomstbestendig modulair design. Daarnaast voorziet het ebdrijf dat door de energietransitie de scheidslijn tussen OVL en andere systemen zal gaan verdwijnen. Daarom is ook Chargewell.nl opgericht, waarmee Lightwell zich begeeft op de laadpalen markt. Systeemintegratie in het kader van de energietransitie zal steeds vaker gaan plaatsvinden. Denk daarbij aan Smart Grids en Verhicle to Grid EV-laden. Die innovaties zullen bepalend zijn in de verduuraming en daarom steunt Lightwell de Light Challnge, waarin oo altijd innoveren centraal staat.

Glowing Nature

Lightwell heeft in samenwerking met partners faunavriendelijke verlichting ontwikkeld die adaptief is. Ofwel, tijdens de spits kan het systeem op een standaard 3000K functioneren, en daarbuiten of tijdens fourageertijden van bijvoorbeeld vleermuizen kan het systeem op een voor dieren gunstiger licht uitstralen in een ander spectrum. Omdat dit systeem ook remote aan te sturen is kunnen de tijdsintervallen worden aangepast op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Daarnaast kunnen bewegingssensoren worden geïntegreerd. Hiermee is dus een product ontwikkeld dat zich volledig kan aanpassen aan de lokale ecologische omstandigheden. Nature centraal!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven